8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ

8ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ
«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»

Σύρος 26, 27, 28 Ιουνίου 2015
Υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 1. Σκοπός του Συνεδρίου
  Σκοπός του είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.

Το 8ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ
 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στην διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.
 • Φοιτητές/τριες (Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής).
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πιο αναλυτικά, το Συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους/στις Επιμορφωτές/τριες των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Σχολικούς Συμβούλους, και στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη βέλτιστη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών, χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες του WEB 2.0).

2. Θεματολογία του Συνεδρίου
Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου
•    Παρουσιάσεις διδασκαλιών με αξιοποίηση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια ή/και στις τυπικές αίθουσες διδασκαλίας.
•    Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
•    Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
•    Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών. Τεχνική Υποστήριξη. Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.
•    Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.
•    Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
•    Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.
•    Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ΕΛ/ΛΑΚ.
•    Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.
•    Διαδραστικοί πίνακες.
•    Η πλατφόρμα του «Ψηφιακού σχολείου».
•    Αξιοποίηση των μαθησιακών αντικειμένων του «Φωτόδεντρου».

Διαδίκτυο
•    Εκπαιδευτική χρήση του Διαδικτύου.
•    Σχεδίαση/υλοποίηση δικτυακών τόπων με περιεχόμενο σχετικό με την εκπαίδευση.
•    Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο/διαδίκτυο.
•    Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών  ιστοσελίδων».
•    Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.
•    Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.
•    Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.
•    Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0).
•    Παρουσίαση εφαρμογών Web 2.0 στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας.
•    Ιστολόγια (Blogs), Wikis, Κοινότητες Μάθησης, CMS, LMS.
•    Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
•    Δράσεις eTwinning

3. Διοργάνωση:

 • Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)
 • Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Σύρος http://www.syros.aegean.gr )
 • Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΣΕΠ – ΤΠΕ@Ε http://sep-tpe.gr/ )

Συνδιοργανωτές:

 • Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου
 • Διεύθυνση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
 • Διεύθυνση Π/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κυκλάδων
 • Δήμος Σύρου-Ερμούπολης

 1. Συντονιστική Επιτροπή Συνεδρίου

  Γλέζου Κατερίνα, εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  Δοδοντσής Μιλτιάδης, εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  Ιωαννίδης Δημήτρης, εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  Κολτσάκης Βαγγέλης, εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δ.Δ.Ε. Ν. Κυκλάδων
  Παπαδάκης Σπύρος, Σχολικός Σύμβουλος
  Προβελέγγιος Πέτρος, εκπαιδευτικός Π.Ε.
  Ρούμελης Νικόλαος, Σχολικός Σύμβουλος
  Σαλονικίδης Γιάννης, εκπαιδευτικός Π.Ε.
  Σαχινίδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός Π. Ε.
  Σπύρου Θωμάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Σωτηρίου Σοφία, εκπαιδευτικός Δ.Ε.
  Τζιμόπουλος Νίκος, εκπαιδευτικός Δ.Ε., Πρόεδρος
  Τζωρτζακάκης Γιώργος, εκπαιδευτικός Π. Ε.
  Φατσέα Αδαμαντία, Σχολική Σύμβουλος
  Μεσσάρης Διονύσιος, Περιφερειακός Διευθυντής Π.Δ. Ε. Νοτίου Αιγαίου
  Καφτηράνης Χρήστος, Αναπληρωτής Διευθυντής Δ.Π.Ε. Ν. Κυκλάδων5. Συνεδριακοί χώροι:
  •    Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης.
  •    Εργαστήρια Πληροφορικής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  •    Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Κωνσταντίνος Τουλούπης».

  Σημαντικές Ημερομηνίες
  1 Οκτωβρίου 2014    – 1η ανακοίνωση διοργάνωσης του Συνεδρίου
  15 Φεβρουαρίου 2015    – Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών
  15 Μαρτίου 2015    – Ενημέρωση αποδοχής
  19 Απριλίου 2015    – Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του Συνεδρίου
  31  Μαΐου 2015    – Ανακοίνωση προγράμματος Συνεδρίου
  26 – 28 Ιουνίου 2015    – Διεξαγωγή Συνεδρίου

  6. Πρόσκληση υποβολής εισηγήσεων/ εργασιών
  Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται, να υποβάλουν εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν εργασίες-εισηγήσεις τεσσάρων κατηγοριών. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:
  •    Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες.
  •    Σύντομες Εισηγήσεις: 4-6 σελίδες.
  •    Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): 3-4 σελίδες.
  •    Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): 3-4 σελίδες.
  Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.
  Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.
  Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 4-5 εισηγήσεις. Το σχετικό κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.
  Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης είναι 1-3 ώρες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνυποβάλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.

  7. Σημαντικές παρατηρήσεις
  •    Επιλεγμένες από την επιστημονική επιτροπή εισηγήσεις από αυτές που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», με ISSN 1792 – 1813, (http://mag.e-diktyo.eu) που θα εκδώσει το e-Δίκτυο (

Πληροφορίες για το Συνέδριο:
Νίκος Τζιμόπουλος
Τηλ.: 2281079396, 6979776923
e-mail: ntzimop@sch.gr
Δικτυακός τόπος: www.e-diktyo.eu
Ταχ. Διεύθυνση: Νίκος Τζιμόπουλος, Λιβάδια Μάννα, 84100, Ερμούπολη, Σύρος