Αφιέρωμα στο Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης :}

Η παρακάτω σειρά των βίντεο κλιπ εξηγεί με γλαφυρό τρόπο τη διαδικασία επιμόρφωσης.
1. Αρχικά ο επιμορφωτής/η επιμορφώτρια παρουσιάζουν δια ζώσης και με βιωματικό τρόπο τις νέες μεθόδους.
2. Στο διάστημα μεταξύ των “ζωντανών” επιμορφωτικών 3ημέρων υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς μέσω τηλεδιασκέψεων.
3. Οι εκπαιδευτικοί ενσωματώνουν τις καινοτόμους εκπαιδευτικές πρακτικές και τις “μεταφέρουν στην τάξη.
4. Οι μαθητές και οι μαθήτριες καρπώνονται το αποτέλεσμα αυτής της πρωτοποριακής πρακτικής!
5. Στο τελευταίο βίντεο δραματοποιούνται οι επιπτώσεις της μη ορθής (διαστρεβλωμένης) εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών (!must see!)

Για το καλό της ελληνικής εκπαίδευσης θα πρέπει να δείτε όλα τα βίντεο χωρίς να παραλείψετε ούτε ένα! (όπως θα κάνετε εξάλλου και με τα μαθήματα του Μ.Π.Ε….)