Απόψεις & στάσεις εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στις ΤΠΕ – Α΄ μέρος

Α΄ΜΕΡΟΣ

Β΄ ΜΕΡΟΣ (απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση στις ΤΠΕ β΄ επιπέδου)

Αποτελέσματα επεξεργασίας ερωτηματολογίων σχετικά με τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών για την επιμόρφωση στην αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Β΄ επίπεδο)

Η έρευνα (άτυπη) πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2014. Σ’ αυτή συμμετείχαν εκπαιδευτικοί που έχουν επιμορφωθεί με επιτυχία στη Β΄, Γ΄ και Δ΄ περίοδο επιμόρφωσης.

Σκοπός ήταν:

 • να διερευνηθούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην επιμόρφωση σε σχέση με τις αρχικές προσδοκίες που είχαν πριν ξεκινήσει η επιμόρφωση
 • να εντοπιστούν τα κίνητρα συμμετοχή τους
 • να αναφέρουν την άποψή τους για την ποιότητα σε τεχνικό και επιμορφωτικό επίπεδο
 • να διατυπώσουν τις σκέψεις τους αναφορικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να γίνει αυτό εφικτό
 • να θέσουν τους προβληματισμούς τους και
 • να καταθέσουν τις προτάσεις τους για τη βελτίωση της επιμορφωτικής διαδικασίας

Συγγραφή ερωτήσεων: Πέτρος Κλιάπης, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε., επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε, Γιάννης Σαλονικίδης, ΠΕ-70, επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε
Αποδελτίωση-επεξεργασία δεδομένων: Γιάννης Σαλονικίδης, ΠΕ-70, επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε

Ευχαριστίες: Ευχαριστούμε όλους τους επιμορφωτές και επιμορφώτριες ΤΠΕ-Ε που διαμοίρασαν το ερωτηματολόγιο στις λίστες αλληλογραφίας των εκπαιδευτικών που επιμόρφωσαν.

Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας, στο στρογγυλό τραπέζι με θέμα: «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη: Διερεύνηση απόψεων εκπαιδευτικών, προοπτικές των προγραμμάτων επιμόρφωσης και προβληματισμοί».
Συντονιστής: Δαγδιλέλης Βασίλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Αριθμητικά στοιχεία

Άνδρες: 267
Γυναίκες: 467

ΣΥΝΟΛΟ: 734


[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/2.html” width=”100%” height=”380″]


[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/3.html” width=”100%” height=”380″]


[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/4.html” width=”100%” height=”400″]


Γνώσεις πριν την επιμόρφωση

Ερώτημα: Πώς θα αξιολογούσατε την προηγούμενη (προ του β’ επιπέδου) εμπειρία σας με τους υπολογιστές στην τάξη;

Επιλογές

 1. Δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή στην τάξη και δεν σκόπευα να χρησιμοποιήσω σύντομα.
 2. Δεν είχα χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή στην τάξη, αλλά θα ήθελα να μάθω να χρησιμοποιώ.
 3. Χρησιμοποιούσα απλές εφαρμογές όπως επεξεργασία κειμένου, επίσκεψη σε ιστοσελίδες στο Internet, κάποια από τα συνοδευτικά λογισμικά του Π.Ι.  κ.λπ.
 4. Χρησιμοποιούσα περιστασιακά υπολογιστές για τη διδασκαλία στην τάξη.
 5. Χρησιμοποιούσα υπολογιστές για τη διδασκαλία στην τάξη κάθε εβδομάδα.
 6. Χρησιμοποιούσα καθημερινά υπολογιστές για τη διδασκαλία στην τάξη.

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/5.html” width=”100%” height=”400″]
[κάντε κλικ στο υπόμνημα για να περιορίσετε τα δεδομένα]

ΣΧΟΛΙΟ: Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έκαναν περιστασιακή χρήση είτε σε εφαρμογές γραφείου (επικουρικά) είτε για διδασκαλία.


Ερώτημα: Αν απαντήσατε ότι χρησιμοποιείτε (έστω και περιστασιακά) υπολογιστή στην τάξη, εκτός από την τρέχουσα επιμόρφωση (του Β΄ επιπέδου), είχατε άλλου είδους εκπαίδευση στους υπολογιστές;

Επιλογές

 1. Μόνο του Α΄ επιπέδου. Καμία άλλη εκπαίδευση.
 2. Και πριν το Α΄ επίπεδο είχα βασικές γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών (Άνοιγμα/κλείσιμο Η/Υ, πώς να ξεκινήσω τα προγράμματα).
 3. Και πριν το Α΄ επίπεδο ήξερα να χρησιμοποιώ διάφορα λογισμικά (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα).
 4. Και πριν το Α΄ επίπεδο γνώριζα πώς να χρησιμοποιώ τον Η/Υ στην τάξη (πώς ο υπολογιστής εντάσσεται στο ΑΠΣ)

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/6.html” width=”100%” height=”400″]

ΣΧΟΛΙΟ: Οι προηγούμενες γνώσεις αφορούν κυρίως σε εφαρμογές γραφείου. Το ¼ των ερωτηθέντων πιστεύει πως γνώριζε και πριν την επιμόρφωση πώς να αξιοποιεί διδακτικά τους Η/Υ στη διδασκαλία.


Ερώτημα: Εκτός από το Α΄ επίπεδο έχετε παρακολουθήσει άλλη επιμόρφωση;

Επιλογές

 1. Αυτοδίδακτος/η.
 2. Ενδοσχολική Επιμόρφωση
 3. Πρόγραμμα κατάρτισης (Δήμος, Ευρωπαϊκό πρόγραμμα κατάρτισης κ.λπ.)
 4. ΑΕΙ ή Πανεπιστήμιο
 5. Άλλο

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/7.html” width=”100%” height=”400″]

ΣΧΟΛΙΟ: Οι μισοί περίπου δηλώνουν αυτοδίδακτοι. Η συνεισφορά των ΑΕΙ (πρόγραμμα σπουδών) περιορίζεται στο 15%. Η Ενδοσχολική επιμόρφωση βαραίνει με πολύ μικρά ποσοστά.


Κίνητρα

Ερώτημα: Επέλεξα να παρακολουθήσω την επιμόρφωση β΄ Επιπέδου για …

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/8.html” width=”100%” height=”400″]

Σημ.: Η κάθε στήλη δείχνει τον αριθμό των εκπαιδευτικών που θεωρεί κυρίαρχο το αντίστοιχο κριτήριο.

ΣΧΟΛΙΟ: Οι περισσότεροι επικαλούνται το ενδιαφέρον τους για καινοτομία (είτε τεχνολογική είτε παιδαγωγική «κάτι πρέπει να αλλάξω στη διδασκαλία μου»), ενώ σημαντικό είναι το κίνητρο για ενδεχόμενο ρόλο στην υπηρεσιακή εξέλιξη (σε προσωπικές συζητήσεις το κίνητρο αυτό φαίνεται να κυριαρχεί …)


Ερώτημα: Το αρχικό μου ενδιαφέρον να χρησιμοποιήσω τις ΤΠΕ στην τάξη, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος επιμόρφωσης β΄επιπέδου: ….

Αυξήθηκε: 649
Έμεινε το ίδιο: 78
Μειώθηκε: 7
ΣΥΝΟΛΟ:  734


Βαθμός δυσκολίας

Ερώτημα

Πόσο δύσκολο ήταν για σας μέχρι τώρα το πρόγραμμα επιμόρφωσης β΄ επιπέδου Πολύ εύκολο Εύκολο Έτσι κι έτσι Δύσκολο Πολύ δύσκολο
Ως προς το περιεχόμενο της επιμόρφωσης 40 213 362 111 8
Ως προς τη διαδικασία διεξαγωγής (ώρες, μέρος κ. ά.) 50 205 261 189 29
Ως προς τις υποχρεώσεις μου 22 105 275 236 96

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/9.html” width=”100%” height=”400″]

💡 Κάντε κλικ στο υπόμνημα του γραφήματος για να μελετήσετε επιμέρους δεδομένα/

ΣΧΟΛΙΟ: Η συντριπτική πλειοψηφία θεωρεί τις υποχρεώσεις του προγράμματος (παραδοτέα) ως αρκετά σημαντική ή πολύ σημαντική δυσκολία, ενώ το περιεχόμενο της επιμόρφωσης (ΑΠΣ) δε φαίνεται να προβληματίζει.


Εμπειρία από την επιμόρφωση – Αποτελέσματα

Βαθμολογήστε (με άριστα το 5) κατά πόσο η όλη σας εμπειρία από το πρόγραμμα επιμόρφωσης β΄ επιπέδου είχε ως αποτέλεσμα: 1 2 3 4 5
Να καταρτιστείτε σχετικά με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ 1 7 61 444 221  
Να είστε σε θέση να σχεδιάζετε σενάρια και δραστηριότητες με τη χρήση των ΤΠΕ 0 2 58 414 260  
Να είστε σε θέση να αξιολογείτε, με συγκεκριμένα κριτήρια, ένα εκπαιδευτικό λογισμικό 3 15 154 424 138  
Να είστε σε θέση να χρησιμοποιείτε βασικά εργαλεία πληροφορικής, πολυμέσα και υπηρεσίες του διαδικτύου στη διδασκαλία σας 2 12 71 408 241  
Να είστε σε θέση να αξιοποιείτε εκπαιδευτικό λογισμικό στην τάξη 4 4 62 410 254  
Να είστε σε θέση να αναπτύσσετε μικρο-εφαρμογές με τη βοήθεια των κατάλληλων εργαλείων 5 21 176 368 164  
Να ενθαρρυνθείτε στη χρήση του εργαστηρίου υπολογιστών η/και άλλων διαθέσιμων υποδομών του σχολείου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με τους μαθητές σας με τη χρήση ΤΠΕ 6 10 90 366 262  

ΣΧΟΛΙΟ: Γενικά δηλώνεται πως προέκυψαν θετικά ή πολύ θετικά αποτελέσματα στους τομείς που τέθηκαν στο ερωτηματολόγιο.
Υστερούν: Η αξιολόγηση ΕΛ και η ανάπτυξη εφαρμογών από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.


Αξιολόγηση Επιμορφωτών

Βαθμολογήστε (με άριστα το 5) κατά πόσο οι επιμορφωτές σας στο πρόγραμμα επιμόρφωσης β΄επιπέδου: 1 2 3 4 5
Ήταν καλά προετοιμασμένοι 0 4 17 206 507
Ακολουθούσαν έναν ικανοποιητικό, κατά τη γνώμη σας, διδακτικό σχεδιασμό 1 4 39 245 445
Ενθάρρυναν τη διεξαγωγή συζητήσεων και την υποστήριζαν αποτελεσματικά 0 3 25 180 526
Χρησιμοποιούσαν παραδείγματα που συνέδεαν τη θεωρία με τη πράξη 1 3 36 199 495
Παρείχαν καθοδήγηση και υποστήριξη για την προετοιμασία και τον απολογισμό/αξιολόγηση των παρεμβάσεων «εφαρμογής στην τάξη» 2 5 24 171 532

ΣΧΟΛΙΟ: Σε γενικές γραμμές οι ερωτώμενοι είναι πολύ ικανοποιημένοι από τους επιμορφωτές σε όλους τους τομείς.


Μέλλον της επιμόρφωσης

Ερώτημα: Έχετε τη γνώμη ότι το πρόγραμμα πρέπει να επαναληφθεί ώστε να εκπαιδευτούν και άλλα άτομα;

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/10.html” width=”100%” height=”400″]


Ερώτημα: Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε άμεσα τις ΤΠΕ στη διδασκαλία στην τάξη σας;

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/11.html” width=”100%” height=”400″]


Προϋποθέσεις

Προκειμένου να μπορείτε να αξιοποιείτε σε τακτική βάση τις ΤΠΕ στη σχολική σας τάξη, ποια από τα παρακάτω πιστεύετε ότι θα χρειαζόσαστε; 1 2 3 4 5
Παιδαγωγική/διδακτική υποστήριξη από άτομα έμπειρα στην αξιοποίηση των ΤΠΕ και με θεσμικό ρόλο 47 79 189 218 201
Τεχνική υποστήριξη στο εργαστήριο 19 33 68 202 412
Ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού (υπολογιστής στην τάξη, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση στο διαδίκτυο) 4 9 20 104 597
Μεγαλύτερη ευελιξία του σχολικού προγράμματος 7 25 77 202 423

[iframe src=”https://salnk.eduportal.gr/research-tpe-2014/12.html” width=”100%” height=”400″]

ΣΧΟΛΙΟ: Η ύπαρξη τεχνολογικού εξοπλισμού θεωρείται απαραίτητη (δεν είναι αυτονόητη).
Γενικά εμφανίζονται μοιρασμένες οι βασικές παράμετροι επιτυχούς αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.


x-pinΠρωτογενές αρχείο δεδομένων (.xlsx)
Β΄ ΜΕΡΟΣ (απόψεις εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση στις ΤΠΕ β΄ επιπέδου)