Ενημέρωση γονέων, σωματική τιμωρία & ακαδημαϊκό χιούμορ :-)

Καθώς πλησιάζει η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να ένα κατατοπιστικότατο βίντεο για το σωστό τρόπο ενημέρωσης των γονέων, την αποτελεσματικότητα της σωματικής τιμωρίας και την εμπνευσμένη χρήση του χιούμορ από τον εκπαιδευτικό (ιδιαίτερα για δύσκολες περιπτώσεις)
[περιλαμβάνονται και ιδέες για διαχείριση της σχολικής δανειστικής βιβλιοθήκης]