Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο

Τι σημαίνει Τ.Π.Ε.;

Διότι περί αυτού πρόκειται. Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών ή Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών;  (κάποιο παλιότερα διόρθωναν … “…Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση” ). Μωρέ, σιγά που μου θέλατε και ακρίβεια!

Υπολογιστές” … ΣΚΕΤΟ. Διότι σύμφωνα με την τελευταία δήλωση του Υπουργείου Παιδείας έπειτα από τη συνάντηση του Δ.Σ. της ΔΟΕ(14/6/2010) με την πολιτική ηγεσία του Υπ. Παιδείας (Υπουργό κ. Άννα Διαμαντοπούλου, Υφυπουργό κ. Εύη Χριστοφιλοπούλου, Ειδ. Γραμματέα κ. Μιχάλη Κοντογιάννη ), μάθαμε ότι: “…Η λειτουργία των 800 σχολείων αναμορφωμένου προγράμματος είναι κίνηση βελτίωσης των υπαρχόντων σχολείων διευρυμένου ωραρίου, στα οποία μπαίνουν, στο υποχρεωτικό τους πρόγραμμα, η Ξένη Γλώσσα και οι Υπολογιστές.” και πως … “…Για το αντικείμενο της Πληροφορικής θα αξιοποιηθούν καθηγητές πληροφορικής κι όχι δάσκαλοι με πιστοποίηση στις νέες τεχνολογίες αφού οι δάσκαλοι δεν είναι ακόμη «καταρτισμένοι» και οι καθηγητές πληροφορικής με μια σύντομη επιμόρφωση θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του αντικειμένου. Και για τα δύο αντικείμενα ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει τη χορήγηση κρατικού πιστοποιητικού στο τέλος της τρίτης τάξης του Γυμνασίου

Στην επισήμανση πως στο ισχύον Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) αναφέρεται:

  • «Στο δημοτικό η πληροφορική εισάγεται ακολουθώντας το ολιστικό πρότυπο σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι της πληροφορικής επιτυγχάνονται και υλοποιούνται με διάχυση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα» (ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής)
  • «Απαιτείται η εφαρμογή νέας παιδαγωγικής στρατηγικής και η ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων πληροφορικής για την υποστήριξη όλων των γνωστικών αντικειμένων» (ΔΕΠΠΣ, Γενικό μέρος)
  • «Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα (λογισμικό, διαδίκτυο), προϊόντα των τεχνολογιών πληροφόρησης, συμβάλλουν υποβοηθητικά και συμπληρωματικά πάντα στην εκπαιδευτική πρακτική και θα πρέπει ν χρησιμοποιούνται με την ανάλογη συχνότητα, χρονική διάρκεια και βαρύτητα. Η ανάδειξη αυτού του ρόλου των σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων επιτυγχάνεται με την προτροπή και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού για την αξιοποίηση τους σε κάθε διδακτική ή θεματική ενότητα».

η απάντηση ήταν: ” Η εισαγωγή της Ξένης Γλώσσας και των Υπολογιστών από την Α’ και Β’ τάξη ισχύει σε πολλές χώρες (π.χ. Αυστρία, Νορβηγία, Φινλανδία) και ότι αυτά τα αντικείμενα δεν έχουν «γνωστικό βάρος» και θα γίνονται στις μικρές τάξεις (Α’ & Β’) με «παιγνιώδη» τρόπο. Αναφέρθηκε και σε συγκεκριμένες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (τις οποίες έδωσε στη ΔΟΕ) για τη διδασκαλία των Νέων Τεχνολογιών και της Ξένης Γλώσσας από την Α’ τάξη, καθώς και λογισμικά που παρήχθησαν από το Π.Ι. επί προηγούμενης κυβέρνησης.”

Προσπαθώ να κατανοήσω το βαθύτερο λόγο αυτής της ξαφνικής μεταστροφής στην εκπαιδευτική μας πολιτική για την ενσωμάτωση των, ας πούμε, Τ.Π.Ε. , έπειτα από φοβερές δαπάνες σε πόρους  επί μία δωδεκαετία (1998-2010).

Θα δω λοιπόν …ορθολογικά το ζήτημα χωρίς να εμπλέξω καθόλου τους συναδέλφους ΠΕ19-ΠΕ20 (..και Μαθηματικούς, Φυσικούς, Φιλολόγους, Θεολόγους …που κάποια στιγμή μετατάχθηκαν  και γίνανε Πληροφορικοί?).

Ερώτηση: Τι χρειάζονται οι μαθητές ηλικίας 6-12 ετών;

Απάντηση: Σύμφωνα με τα παραπάνω, “να μάθουν computers” και να έχουν πιστοποίηση πως “ξέρουν computers”.

Ερώτηση:  Πόσα χρόνια χρειάζονται γι’ αυτό;

Απάντηση: 9 χρόνια!!!! (6 στο Δημοτικό και 3 στο Γυμνάσιο)

Ερώτηση: Πώς λέγεται αυτό το γνωστικό αντικείμενο;

Απάντηση: Πληροφορική “… μπορεί να εισαχθεί η Πληροφορική, ως ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου να δοθεί η ευχέρεια στους μαθητές να εξοικειωθούν με την επιστήμη των υπολογιστών…”

Ερώτηση: Ποιος θα το διδάξει;

Απάντηση: Πληροφορικοί (σωστό, είναι το γνωστικό τους αντικείμενο) και πάντως όχι δάσκαλοι πιστοποιημένοι διότι “…δεν είναι ακόμη καταρτισμένοι” – (αχά, άρα θα καταρτιστούν κάποια στιγμή στην Πληροφορική και θα γίνουν …Πληροφορικοί?)

Ερώτηση: Αλήθεια η πιστοποίηση που παίρνουν οι δάσκαλοι για ποιο πράγμα είναι;

Απάντηση: Για την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

Ερώτηση: Άρα αυτό είναι το μοντέλο που θέλουμε;

Απάντηση: Ναι, ως ένα σημείο αλλά όχι, μέχρι ένα άλλο σημείο.

Ερώτηση:  Μήπως, πρόκειται για συνολική αλλαγή του τρόπου που βλέπαμε μέχρι τώρα τις Τεχνολογίες στην εκπαίδευση;

Απάντηση: Ναι, γιατί δημιουργούμε οργανικές θέσεις Πληροφορικών για να διδάξουν το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο

Ίσως όμως και όχι, αφού πρόκειται για “…μεταβατικό στάδιο” οπότε – προφανώς – θα επιστρέψουμε στο μοντέλο της ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε σύμφωνα με το ολιστικό πρότυπο της οριζόντιας προσέγγισης μέσω των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων.

Αλλά πάλι μπορεί και , ναι, αφού θέλουμε οι μαθητές μας να πιστοποιούνται σε τέτοιου είδους δεξιότητες.

Χμ, μπορεί και όχι, αφού το αντικείμενο δεν έχει «γνωστικό βάρος» – δεν έχει απαιτήσεις –  και μπορεί να γίνει με “παιγνιώδη” τρόπο.

Όμως οι δάσκαλοι δε μπορούν να το διδάξουν, ούτε με παιγνιώδη τρόπο, οι Πληροφορικοί μπορούν –  αφού βέβαια λάβουν μια σύντομη επιμόρφωση για να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσειςτώρα ξαναέχει απαιτήσεις το γνωστικό αντικείμενο που δεν είναι γνωστικό αντικείμενο.

Όλα αυτά μέχρι να καταρτιστούν οι δάσκαλοι στην Πληροφορική, οπότε θα μπορούν να το διδάσκουν, αν και οι Πληροφορικοί είναι καταλληλότεροι.

Ερώτηση: Και γιατί δε μπορούν να το διδάξουν οι δάσκαλοι;

Απάντηση: Είπαμε, δεν είναι καταρτισμένοι…

Ερώτηση: Ακόμη και οι επιμορφωτές εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.;

Απάντηση: “Για το αντικείμενο της Πληροφορικής (εδώ ξαναγίνεται γνωστικό αντικείμενο) θα αξιοποιηθούν καθηγητές πληροφορικής κι όχι δάσκαλοι”, επομένως ούτε και επιμορφωτές (οι Πληροφορικοί με λίγη επιμόρφωση μπορούν καλύτερα). Και για να προλάβουμε άλλη μια ερειστική ερώτηση: Ούτε αυτοί που έχουν μεταπτυχιακά, διδακτορικά κλπ. Σιγά μη θέλει και διδακτορικό να μάθει το παιδάκι πως “…αυτό είναι το ποντίκι”

Ερώτηση: Γιατί τότε πιστοποιούνται σε δεξιότητες, στη βέλτιστη αξιοποίηση, στην αξιοποίηση στη διδασκαλία κ.ά;

Απάντηση: Μα είναι μεταβατικό το στάδιο. Αφού καταρτιστούν και οι δάσκαλοι θα διώξουμε τους Πληροφορικούς – να πάνε αλλού. Αν και τώρα που το ξανασκεφτόμαστε αυτό μάλλον δε γίνεται…. (βρε, μήπως να διώξουμε τους δασκάλους…)

Αυτό βέβαια που έχει πλάκα είναι, πού θα γίνεται το μάθημα της Πληροφορικής!

Αυτό δεν το σκέφτηκε κανείς…. Λεπτομέρειες ….