4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι
Πληροφορικής & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το 4ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  που θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Μαΐου 2012 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» – ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (σχετική άδεια ΥΠΔΒΜΘ 138454/Γ2/02-12-2011).

Περισσότερα →