Ασκήσεις Hot Potatoes ως διαφάνειες Power Point

Γενικά

Ορισμένες φορές είναι χρήσιμη η εισαγωγή ασκήσεων του Hot Potatoes σε μια παρουσίαση του MS Power Point.

Παρακάτω θα δείτε με ποιο τρόπο γίνεται αυτό. Στην πραγματικότητα θα χρησιμοποιήσουμε ένα πρόσθετο του Power Point με το οποίο μπορούμε να εισάγουμε ιστοσελίδες σε διαφάνεια (άρα και ασκήσεις Hot Potatoes).

Περισσότερα →