Μην πατάτε τους διακόπτες …

Προς όλους τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης!

Σημαντικό!

Μην πατάτε τους διακόπτες οποιασδήποτε ηλεκτρικής ή ηλεκτρονικής συσκευής στα σχολεία σας. Μη θέτετε σε λειτουργία Φούρνους Μικροκυμάτων.

Σύντομα θα δημιουργηθούν οργανικές θέσεις ηλεκτρολόγων μηχανικών και ηλεκτρονικών μηχανικών σε όλα τα δημοτικά σχολεία ώστε να αναλάβουν οι εκπαιδευτικοί αυτών των ειδικοτήτων τον ασφαλή χειρισμό τέτοιων συσκευών.

Μάλιστα θα καθιερωθεί 2ωρη υποχρεωτική διδασκαλία για κάθε τάξη, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να εξοικειωθούν με τέτοιες διαδικασίες κάτι που θα τους φανεί χρήσιμο και κατά την πλήρη ένταξή τους αργότερα στην πραγματική ζωή.

Επιτρέπεται, σε μεταβατικό στάδιο αλλά και για λόγους υγιεινής, το “τράβηγμα των καζανακίων” από μη πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας. Μελλοντικά την αρμοδιότητα αυτή θα αναλάβουν απόφοιτοι σχολών υδραυλικής εποπτευόμενοι από σχολικούς συμβούλους που θα προέρχονται από τον κλάδο των ναυπηγών…