Της κατάρας, των Νέων Τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, συνέχεια…

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Δεν άντεξα και θα μιλήσω. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τις φωνές – κραυγές των ασχολουμένων με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος για τον Χ.Ο. (των 100$) και κλείνοντας κάθε κανάλι επικοινωνίας, παραποίησε τον στόχο (OLPC) και προχώρησε στην αγορά των Laptop – Netbook των 450 ευρώ, […]

Περισσότερα