Της κατάρας, των Νέων Τεχνολογιών στην διδακτική πράξη, συνέχεια…

Αγαπητοί συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, Δεν άντεξα και θα μιλήσω. Η προηγούμενη κυβέρνηση, αδιαφορώντας για τις φωνές – κραυγές των ασχολουμένων με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση να προχωρήσει στην εφαρμογή του προγράμματος για τον Χ.Ο. (των 100$) και κλείνοντας κάθε κανάλι επικοινωνίας, παραποίησε τον στόχο (OLPC) και προχώρησε στην αγορά των Laptop – Netbook των 450 ευρώ, της Α’ Τάξης Γυμνασίου. Τα οικονομικά συμφέροντα από την φούσκα, είναι σε όλους μας γνωστά.

Με έναν υπολογισμό, με την αξία σε ευρώ των μαθητικών Laptop, που αγοράστηκαν στον Νομό μου (ένα μικρό νομό της Κεντρικής Μακεδονίας), θα δημιουργούσα 135 Εργαστήρια Πληροφορικής, με 10 υπερσύχρονα συστήματα Desktop σε κάθε εργαστήριο, που θα εξυπηρετούσαν όλες της σχ. μονάδες της Α’Θ/μιας και Β’Θ/μιας εκπαίδευσης, τουλάχιστον για μια πενταετία. Ίσως δεν γνωρίζετε πως μάλλον, θα υποστούμε και την επιβάρυνση να επιστρέψουμε και τα χρήματα που κατέβαλε η ΕΕ για το έργο.

Σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που έγινε σε μαθητικά Laptop, δεν βρέθηκε να έχουν ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και οι μαθητές δήλωσαν ότι, τα χρησιμοποιούσαν στο σπίτι για να παίζουν. Στα χέρια μου έπεσαν τέτοια μηχανάκια. Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό ήταν σε ένα επιπλέον φλασάκι, που έδινε σαν δώρο (δηλαδή 1 το υποχρεωτικό + 1) η συγκεκριμένη αλυσίδα καταστημάτων (Supermarket) ηλεκτρικών ειδών. Δεν είδαν πέρα από τα οικονομικά τους συμφέροντα (το ήσσον κόστος) ότι, θα τίναζαν το πρόγραμμα στον αέρα. Φυσικά δεν έχει την φετινή σχ. χρονιά 2010-11 Laptop για την Α’ Τάξη Γυμνασίου!!!!

Περισσότερα →