Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία – Έκθεση Σεπ 2009

Παρακάτω σας παρουσιάζω την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και είχε τίτλο: «Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία«. Όπου χρειάζεται θα εισάγω τα σχόλιά μου σε ένθετο πλαίσιο. Σύντομη Περιγραφή Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε επεξεργασία των αποτελεσμάτων […]

Περισσότερα