Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία – Έκθεση Σεπ 2009


Παρακάτω σας παρουσιάζω την έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που δημοσιεύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2009 και είχε τίτλο: “Έκθεση αναφοράς αποτελεσμάτων έρευνας χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στα Σχολεία“.

Όπου χρειάζεται θα εισάγω τα σχόλιά μου σε ένθετο πλαίσιο.

Σύντομη Περιγραφή

Το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας προχώρησε σε επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας που πραγματοποιήθηκε μεταξύ των σχολείων όλων των βαθμίδων της χώρας, στο πλαίσιο μελέτης για τον προσδιορισμό και την παρακολούθηση των δεικτών του σχεδίου δράσης «i2010». Ειδικότερα, από την ανάλυση προκύπτουν τα εξής:

  • Το σύνολο (100%) των σχολείων της χώρας είναι εξοπλισμένo με Η/Υ
  • 16 μαθητές αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε κάθε Η/Υ – σαφώς βελτιωμένη η αναλογία στις αγροτικές περιοχές (7 μαθητές)
  • Το 69% των σχολικών μονάδων συνδέεται ευρυζωνικά στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ)
  • Πάνω από 5000 εκπαιδευτικά ιστολογία (blogs) έχουν δημιουργηθεί μέσα από το ΠΣΔ από μαθητές και εκπαιδευτικούς
  • Ανησυχίες εκφράζουν οι γονείς για τη χρήση των Η/Υ και του Διαδικτύου από τα παιδιά τους
  • Η διανομή του Μαθητικού Φορητού Υπολογιστή σε 120.000 μαθητές αποτελεί σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της σύγχρονης «Ψηφιακής Τάξης».

Περισσότερα →