2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους Σχολικούς Σύμβουλους Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Μαρτίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» – ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

 • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄)  και
 • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σκοποί του Συνεδρίου είναι :

 • Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ετοιμάσουν μία εργασία με – όσο το δυνατόν – επιστημονική προσέγγιση.
 • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
 • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
 • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
 • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των  Τ.Π.Ε.
 • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)

Θεματολογία

Το θέμα των εργασιών είναι ελεύθερο και επιλέγεται από τους ίδιους τους μαθητές με τη συνεργασία και την καθοδήγηση των καθηγητών Πληροφορικής του σχολείου τους, για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και των δασκάλων τους για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα παραχθούν, από ένα μαθητή ή ομάδα μαθητών, με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών της τάξης, καλό θα είναι να έχουν στοιχεία πρωτοτυπίας και διαθεματικότητας, καθώς και ελκυστικές παρουσιάσεις. Γίνονται δεκτές όλες οι εργασίες στις οποίες αξιοποιούνται εκπαιδευτικά οι Τ.Π.Ε.

Ενδεικτικά, οι εργασίες μπορούν να έχουν τη μορφή:

 • Απλής παρουσίασης με λογισμικό Παρουσιάσεων
 • Ψηφιακών εντύπων (Σχολική εφημερίδα, Σχολικό Λεύκωμα , κ.ά.)
 • Ιστοσελίδας
 • Προγράμματος, σε γλώσσα προγραμματισμού που διδάσκεται στο σχολείο
 • Κατασκευής τρισδιάστατων μοντέλων
 • Πειραματικών διατάξεων
 • Διατάξεις Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

και θα συνοδεύονται από κείμενο σύμφωνα με τα πρότυπα που επισυνάπτονται [Δείτε στο τέλος του κειμένου].

Οι εργασίες θα παρουσιασθούν αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές – προφορικά ή σε μορφή poster και θα συμπεριληφθούν μαζί με την παρουσίασή τους σε ένα οπτικό δίσκο (CD) που θα μοιραστεί στα σχολεία. Κάθε σχολείο μπορεί να καταθέσει έως και 5 εργασίες.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

 • 1η Φάση: Υποβολή Περιλήψεων εργασιών: 16/02/2010
 • Επιβεβαίωση επιλογής: 22/02/2010
 • 2η Φάση: Υποβολή Τελικών Εργασιών και παρουσιάσεων: 15/03/2010


Ενημερωτικές συναντήσεις

Για την καλύτερη πληροφόρηση των εκπαιδευτικών που θα υποστηρίξουν τη συμμετοχή των μαθητών στο συνέδριο θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω ενημερωτικές συναντήσεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Κεντρικής Μακεδονίας την:

 • Παρασκευή 05-02-2010, ώρα 13.00 για τους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Τρίτη  09-02-2010, ώρα 13.00 για τους καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Επιστημονική Επιτροπή

 • Βλαχάβας Ιωάννης, καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • Δαγδιλέλης Βασίλειος, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
 • Μανωλόπουλος Ιωάννης, καθηγητής Πληροφορικής Α.Π.Θ.
 • Δρ. Καρτσιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονίκης.
 • Δρ. Βράνα Βασιλική, Σχολική Σύμβουλος Πληροφορικής Σερρών, Κιλκίς & Πιερίας.
 • Στυλιανού Ευάγγελος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Πέλλας & Ημαθίας.
 • Καλλαρά Αθηνά, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. Γ΄ Εκπ/κής Περιφέρειας Ν. Χαλκιδικής.

1. Οργανωτική Επιτροπή

Προεδρείο:

 • Ψύλλος Δημήτριος, καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόεδρος Σωματείου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»
 • Δρ. Καρτσιώτης Θεόδωρος, Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ Κεντρικής Μακεδονίας

Μέλη:

 • Βάρβογλης Χαράλαμπος, καθηγητής Α.Π.Θ., Πρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας
 • Δρ. Ανανίδου Δήμητρα, Σχολικός Σύμβουλος Δυτικής Θεσσαλονίκης
 • Παπαευσταθίου Ιωάννης, Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. του Σωματείου «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»
 • Σαλονικίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός ΠΕ, Επιμορφωτής ΤΠΕ-Ε
 • Σαράφογλου Βασίλειος, MSc, Διευθυντής 28ου Γ.Ε.Λ. Θεσσαλονίκης, κλ. ΠΕ04. Φυσικής Ραδιοηλεκτρολογίας.

2. Τεχνική Υποστήριξη

 • Στεφανίδης Βασίλειος, MSc IS, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19 (Κατασκευή και υποστήριξη του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου, Επιμέλεια οπτικού δίσκου)
 • Παπαδοπούλου Ευγενία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανογράφησης)
 • Μπαρμπάτσης Κωνσταντίνος, MSc, PhD, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης, Τμήμα Μηχανογράφησης)
 • Φιλιππιάδης Γρηγόρης, MSc, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ70 (11ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης)

3. Γραμματεία

 • Αντωνιάδου Μαρία, εκπαιδευτικός  κλ. ΠΕ06  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Γουσιοπούλου Χαρούλα, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ02  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Μέλφου Μαργαρίτα (Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης»)
 • Παντζή Ανδριανή, εκπαιδευτικός κλ. ΠΕ18.33 (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Ρούπας Χρυσόστομος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Στάικου Κρυσταλλία, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ05  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)
 • Τσιφουντούδης Κωνσταντίνος, εκπαιδευτικός κλ.ΠΕ19  (Περ. Δ/νση Εκπαίδευσης)

ΠΡΟΤΥΠΑ

 • πρότυπο εισηγήσεων
 • πρότυπο περιλήψεων
 • πρότυπο poster