2ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας με τους Σχολικούς Σύμβουλους Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το 2ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ που θα διεξαχθεί στις 17 και 18 Μαρτίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» – ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας

Συμμετοχή

Στο συνέδριο έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι μαθητές των σχολείων:

  • Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (των τάξεων Ε΄ και ΣΤ΄)  και
  • Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης με εργασίες που οι ίδιοι θα έχουν εκπονήσει.

Σκοποί του Συνεδρίου είναι :

  • Η ενθάρρυνση των μαθητών ώστε να ετοιμάσουν μία εργασία με – όσο το δυνατόν – επιστημονική προσέγγιση.
  • Η ενίσχυση των προσπαθειών διαθεματικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο πλαίσιο των σχολικών μαθημάτων.
  • Η απόκτηση εμπειριών στις διαδικασίες συμμετοχής σε ένα συνέδριο που θα διεξαχθεί σε ένα περιβάλλον υψηλού επιπέδου.
  • Η βιωματική εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην πράξη.
  • Η απόκτηση δεξιοτήτων μέσω της εκπαιδευτικής αξιοποίησης των  Τ.Π.Ε.
  • Η δημιουργία παραδειγμάτων και καλών πρακτικών για τις επερχόμενες σχολικές χρονιές (για μαθητές και εκπαιδευτικούς)

Περισσότερα →