Διαγωνισμός σχολικών ιστοσελίδων 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Προκήρυξη 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού για τη Βράβευση Σχολικών Δικτυακών Τόπων -2009»

Η «Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε http://e-diktyo.eu) και η  Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» (http://ekped.gr )   σε συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ http://www.sch.gr) προκηρύσσουν διαγωνισμό για την βράβευση των καλύτερων σχολικών δικτυακών τόπων Δημοτικών, Γυμνασίων και  Λυκείων οι οποίοι φιλοξενούνται σε διακομιστές του ΠΣΔ.

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί σε παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (ΣΥΡΟΣ, 8-9-10 Μαΐου 2009) Αυτή η εκδήλωση αποτελεί συνέχεια της προσπάθειας που ξεκίνησε με τη βράβευση σχολικών δικτυακών τόπων Δημοτικών Σχολείων στο 4ο Συνέδριο για τις ΤΠΕ-Ε της Σύρου  (4-5-6 Μαΐου 2007) και συνεχίστηκε στο 1ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας (9-11 Μαΐου 2008) συμπεριλαμβάνοντας και σχολικές ιστοσελίδες της B/θμιας Εκπαίδευσης.

ΣΚΟΠΟΣ
Ο σκοπός του διαγωνισμού είναι η ηθική και υλική επιβράβευση των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών τους – δημιουργών που διατηρούν ενδιαφέροντες δικτυακούς τόπους . Είναι γνωστό ότι από πολλούς εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς και ερευνητές των ΤΠΕ έχει επισημανθεί η παιδαγωγική αξία και η χρησιμότητα των Σχολικών δικτυακών τόπων (Websites). Εδώ και αρκετά χρόνια το ΥΠΕΠΘ, μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), προσφέρει σε όλες τις σχολικές μονάδες της χώρας τη δυνατότητα να αποκτήσουν παρουσία στο διαδίκτυο. Η αξιοποίηση της αξιόλογης προσφοράς του ΠΣΔ από τα σχολεία επαφίεται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και όποτε έχουμε κάποιο αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται κυρίως με το μεράκι ενός εκπαιδευτικού. 
Ελπίζουμε πως η καθιέρωση της ετήσιας βράβευσης στα συνέδρια (Σύρου και Ημαθίας) των Ενώσεών μας θα οδηγήσει και άλλες σχολικές μονάδες να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη ευελπιστούμε αυτή η βράβευση να καθιερωθεί ως θεσμός – κίνητρο έτσι ώστε ολοένα και περισσότεροι σχολικοί δικτυακοί τόποι  να προσφέρουν  εκπαιδευτικές υπηρεσίες  με ποιοτικό παιδαγωγικό περιεχόμενο για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των δικτυακών τόπων θα διεξαχθεί το διάστημα από 1 Φεβρουαρίου 2009 έως 10 Απριλίου 2009.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι ενεργοί σχολικοί δικτυακοί τόποι που φιλοξενούνται σε διακομιστές του ΠΣΔ την 31 Δεκεμβρίου 2008 και έχουν ενημερωθεί επαρκώς μέσα στο 2008.  Αυτό σημαίνει πως την 31/12/2008 με ένα αυτοματοποιημένο τρόπο θα επιλεγούν από το ΠΣΔ οι σχολικές ιστοσελίδες που ενημερώθηκαν μέσα στο 2008 και θα αποσταλούν στην επιτροπή αξιολόγησης.  Αυτή θα αξιολογήσει αρχικά και θα επιλέξει τις 20 καλύτερες που θα περάσουν στην τελική φάση αξιολόγησης. Στη φάση αυτή θα επιλεγούν οι  τρεις καλύτερες από κάθε βαθμίδα.   Στη διαδικασία δεν  συμμετέχουν, τουλάχιστον για φέτος, άλλες υπηρεσίες όπως Σχολικές Βιβλιοθήκες, ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ, κλπ. θα συμμετέχουν όμως στο επόμενο συνέδριο δηλαδή το 2ο στη Νάουσα το Μάιο του 2010.

Τα κριτήρια αξιολόγησης, περίπου ίδια με τις δύο προηγούμενες χρονιές, και θα είναι αναρτημένα  στο δικτυακό τόπο www.e-diktyo.eu.  [ενδεικτικά μπορείτε να δείτε εδώ τα κριτήρια του προηγούμενου διαγωνισμού]

Αξιολογητές θα είναι εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που έχουν επιλεγεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού.
Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες θα αναρτώνται  στο δικτυακό τόπο www.e-diktyo.eu.

Για την Επιτροπή Διαγωνισμού
Σπύρος Τσοβόλας
Εκπαιδευτικός Δ.Ε.