Η χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία – Η άλλη άποψη :-)

Ακολουθεί χρονογράφημα με πολλά μυθοπλαστικά στοιχεία.

Προκειμένου να εξαχθούν έγκυρα συμπεράσματα για τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία μας διεξάγεται τηλεφωνική έρευνα… Το τηλέφωνο σηκώνει ο διευθυντής του σχολείου, ο οποίος μόλις τελείωσε την αποστολή στοιχείων για τις απουσίες λόγω της γρίπης των …χείρων.

– Καλημέρα σας! Διεξάγουμε μια έρευνα για τη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία μας. Έχετε το χρόνο να μας απαντήσετε σε μερικά ερωτήματα;


– [μη χ… αυτό μου έλειπε τώρα, έχω να πάω και στο Ι.Κ.Α…] Βεβαίως, σας ακούω…

– Έχετε ΗΥ στο σχολείο σας;

– Μπάμπηηη, έχουμε ΗΥ στο σχολείο;

– Ναιαιαιαι!

-Ναι, φυσικά έχουμε.

– Πόσους;

– Μπάμπηηηη, πόσους έχουμε;

– Δώδεκα κι έναν serverrrrr.

– 12 και ένα σέτερ.

– Πόσοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τους ΗΥ;

– [σιχτίρ….] Δεκαπέντε.

– Πώς χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί τους ΗΥ;

– [Οχ!] Βάλε οι 10 για το μάθημα, 3 για δικές τους εργασίες και 2 για διοικητικές εργασίες…

– Έχετε σύνδεση στο internet κι εάν ναι τι μορφής;

– Μπάμπη, τι σύνδεση έχουμεεεεε;

– ADSLLLLL!

– Ει Ντιζελ…

– Οι μαθητές σας χρησιμοποιούν τη σύνδεση internet του σχολείου;

– Όχι βέβαια! Αυτό μας έλειπε.

– Μα έχετε σύνδεση στο διαδίκτυο και δεν τη χρησιμοποιούν οι μαθητές;

– Α,ναι, αυτό … βέβαια, βέβαια, πως …

– Με ποιες ευκαιρίες την χρησιμοποιούν;

– Μπάμπηηηη, τσακίσου έλα εδώ γρήγορααααα και φώναξε και τη φιλόλογο! {ρε σεις, τι κάνουν με το internet τα παιδιά;}

– Ε, τι κάνουν… κατεβάζουν τραγούδια και γράφουν στο facebook!

– Κύριε διευθυντά, πείτε ….. [ψυθυρίζει η φιλόλογος]

– M’ ακούτε; Το χρησιμοποιούν για σχολικές εργασίες, αναζήτηση πληροφοριών και για επικοινωνία στο πλαίσιο ομαδοσυνεργατικών εργασιών διερευνητικού χαρακτήρα!

– Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ανησυχίες για την ενασχόληση των παιδιών με το διαδίκτυο;

[χαμηλόφωνα η φιλόλογος]

– Μια μεγάλη μερίδα των γονέων εκφράζει ανησυχίες εξαιτίας της πολύωρης ενασχόλησης των παιδιών με διαδικτυακά παιχνίδια, αλλά και την πιθανότητα επίσκεψης σε ακατάλληλα Sites. 
Οι εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους, χωρίς να παραγνωρίζουν τους κινδύνους, πιστεύουν πως η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ και ιδιαίτερα του διαδικτύου μπορεί να προσφέρει νέες ευκαιρίες μάθησης, νέα ελκυστικά μαθησιακά περιβάλλοντα συμβάλλοντας τα μέγιστα στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσής μας αλλά και στον ψηφιακό εγγραμματισμό των μελλοντικών πολιτών της χώρας μας.

– !!!

– [ο διευθυντής χαμηλόφωνα στη φιλόλογο: σόρι, εκείνο με την “πολυτροπικότητα” δεν το κατάλαβα και το παρέλειψα…]

– Σας ευχαριστούμε πολύ! Η βοήθειά σας ήταν σημαντική!

– Ε, μα τι λέτε. Πάντα στη διάθεσή σας!

…..

– Μπάμπηηηη, αν πάρει κανείς τηλέφωνο, είμαι  στο Ι.Κ.Α.