Οδηγός FrontPage XP gr

Οδηγός FrontPage XP gr

Μια από τις σημαντικότερες υπηρεσίες που προσφέρει το διαδίκτυο στους εκπαιδευτικούς είναι η δυνατότητα ανάρτησης ιστοσελίδων εκπαιδευτικού περιεχομένου. Για να είναι όμως δυνατή η παρουσία στο διαδίκτυο, με όλα τα οφέλη που προκύπτουν τόσο για τις σχολικές μονάδες όσο και για τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, είναι απαραίτητη η γνώση των εργαλείων δημιουργίας των ιστοσελίδων και δημοσίευσής τους στον Παγκόσμιο Ιστό.

Για το σκοπό αυτό ετοίμασα έναν συνοπτικό οδηγό (tutorial) με τη βοήθεια του οποίου οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να σχεδιάσουν τη δομή ενός εκπαιδευτικού ιστοτόπου και στη συνέχεια να τον δημοσιεύσουν σε διακομιστή Web.

Ο οδηγός αποτελείται από τα παρακάτω κεφάλαια:

  1. Προετοιμασία – Αρχικός σχεδιασμός εκπαιδευτικής Ιστοσελίδας
  2. Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας του MsFrontPage 2002
  3. Δημιουργία φακέλου Web των ιστοσελίδων
  4. Αρχική Σελίδα (Τίτλος, Κωδικοποίηση, Φόντο)
  5. Εισαγωγή, μορφοποίηση Πινάκων
  6. Δημιουργία Μενού πλοήγησης
  7. Εισαγωγή κειμένου – Δημιουργία συνδέσμων
  8. Προσθήκη πολυμεσικών στοιχείων (εικόνες, γραφικά, ήχοι)
  9. Δημοσίευση σε διακομιστή Web (περιβάλλον προγράμματος, ρυθμίσεις)

Τον οδηγό για τη δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων (τύπου HTML) μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: http://users.thess.sch.gr/paga/FrontPage/index.htm

Τον ίδιο οδηγό μπορείτε να τον κατεβάσετε σε συμπιεσμένη μορφή (zip file – 542,13 kb) κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο: Οδηγός FrontPageXP_gr