Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;

Εάν συμφωνείτε με το παρακάτω κείμενο, παρακαλώ ψηφίστε τη διαμαρτυρία.

thumbup

Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε)

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: «Σχεδιάζεται κατάργηση της Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου στις Τ.Π.Ε.;»

Σύμφωνα με πληροφορίες που προέρχονται από το Υπουργείο Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ /Ι.Τ.Υ.Ε. εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο της διακοπής (κατάργησης) του προγράμματος: «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.

Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η κατάργηση τόσο του παραδοσιακού μοντέλου (δια ζώσης συνεδρίες σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης) όσο και του μοντέλου της μεικτής μάθησης για απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές (επιμόρφωση Β επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 96 διδακτικών ωρών). Στη θέση αυτών προγραμματίζεται εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση ΤΠΕ, εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όλων των ειδικοτήτων  προκειμένου να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υποδομές που πρόκειται να διατεθούν στα σχολεία και ιδίως, τους διαδραστικούς πίνακες, τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες και αποθετήρια συλλογής και διάθεσης ψηφιακού υλικού  (επιμόρφωση Β1 επιπέδου ΤΠΕ, διάρκειας 36 διδακτικών ωρών).

Μια τέτοια απόφαση θα προκαλέσει σημαντικές παρενέργειες στη μέχρι τώρα πορεία (από το 2000 μέχρι σήμερα) ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην ελληνική εκπαίδευση, και οι αρμόδιοι φορείς, πριν προχωρήσουν σε μη αναστρέψιμες αποφάσεις, οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω δεδομένα:

 • Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση σύμφωνα με παλαιότερες αλλά και σύγχρονες έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα, θεωρούνται αποτελεσματικές όσον αφορά την κινητοποίηση και εμπλοκή των μαθητών και την προώθηση της γνώσης, συνεργασίας και κριτικής σκέψης. Η στρατηγική της Λισαβόνας (i2010) δηλώνει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα πρέπει να εκμοντερνιστούν για τη δημιουργία μιας Ευρώπης που θα είναι πρωτοπόρα στην ποιότητα της εκπαίδευσης και των προγραμμάτων επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται σύμφωνα με αυτή τη φιλοσοφία.
 • Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ είναι θεμελιώδης άξονας του “Νέου Σχολείου”, όπως αναφέρεται σε όλες τις εξαγγελίες των τελευταίων ετών του ΥΠ.ΑΙ.Θ.. Παρέχει όλες τις γνώσεις και τα εφόδια στους εκπαιδευτικούς που απαιτούνται για την εφαρμογή και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.
 • Σύμφωνα με το νέο αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας, (ΥΠΕΠΘ, 2010) ενθαρρύνεται η διάχυση της χρήσης της πληροφορικής μέσα από καινοτόμα προγράμματα που προάγουν τη μάθηση σε αυθεντικές καταστάσεις και ενεργοποιούν τους μαθητές.
 • Υπάρχουν δεκάδες αναφορές σε όλα τα Προγράμματα Σπουδών και στα σχολικά βιβλία όλων των βαθμίδων στη σημασία της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στη διδακτική πράξη και καλούνται οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν διδακτικές μεθόδους και πρακτικές στις οποίες επιμορφώνονται στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου.
 • Έχουν αναπτυχθεί δομές με βάση αυτή τη λογική (εργαστήρια, εξ αποστάσεως πλατφόρμες, εκπαιδευτικές κοινότητες, αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων (π.χ. το αποθετήριο μαθησιακών αντικείμενων «Φωτόδεντρο»), εκπαιδευτικά λογισμικά, διαδραστικά σχολικά βιβλία (π.χ. εκπαιδευτική πλατφόρμα «ψηφιακό σχολείο») κλπ. οι περισσότερες εκ των οποίων χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα ΕΣΠΑ.
 • Πρόσφατες εγκύκλιοι του ΥΠ.ΑΙ.Θ. και Προϊσταμένων παιδαγωγικής καθοδήγησης (Σεπτέμβριος 2014) προτάσσουν εκπαιδευτικούς που επιμορφώθηκαν και πιστοποιήθηκαν στο Β΄ επίπεδο Τ.Π.Ε στην ανάληψη τάξεων (Δημοτικού και Γυμνασίου) που διαθέτουν ψηφιακά μέσα, όπως διαδραστικά συστήματα ή/και σταθερά και φορητά εργαστήρια ηλεκτρονικών υπολογιστών.
 • Προηγήθηκε πολυετής προετοιμασία και καταβλήθηκε σημαντική προσπάθεια από την επιστημονική ομάδα του έργου για την διοργάνωση και την υλοποίηση ενός προγράμματος επιμόρφωσης πρωτόγνωρου για τα ελληνικά δεδομένα που να βασίζεται στα σύγχρονα παιδαγωγικά ρεύματα με απώτερο στόχο την ένταξη των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία σύμφωνα με τις επικρατούσες παιδαγωγικές θεωρίες και πρακτικές. Όλη η σχολική εκπαίδευση σήμερα συνδέεται με αυτή τη φιλοσοφία.
 • Χιλιάδες εργατοώρες έχουν ξοδευτεί για το οργανωτικό έργο, το επιμορφωτικό έργο και την πιστοποίηση επιμορφωτών και εκπαιδευτικών με αντικειμενικό σκοπό την επίτευξη των στόχων που διαπνέουν αυτή τη μορφή επιμόρφωσης.
 • Αποκτήθηκε ανεκτίμητη τεχνογνωσία και δημιουργήθηκε πλούσιο επιμορφωτικό υλικό και θα αποτελέσει τεράστια απώλεια μια πιθανή απαξίωση της πλέον επιτυχημένης μορφής επιμόρφωσης στην ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης.
 • Σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια είναι εκατοντάδες οι αναφορές σε καλές εκπαιδευτικές πρακτικές που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε., ενώ είναι αξιοσημείωτο το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών άλλων χωρών για τον τρόπο οργάνωσης και υλοποίησης της επιμόρφωσης.
  Είναι τουλάχιστον ειρωνικό να καταργούμε αυτό το οποίο άλλες χώρες θεωρούν ενδιαφέρουσα πρακτική και επιδιώκουν να προσαρμόσουν στα δικά τους εκπαιδευτικά συστήματα.

Επιπλέον το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε.:

 • Έχει καθιερωθεί στη συνείδηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και απολαμβάνει τη μέγιστη αποδοχή από το σύνολο των εκπαιδευτικών
 • Είναι το μόνο που έχει βιωματικό χαρακτήρα και συνδέεται άμεσα με εφαρμογή των θεμελιωδών αξόνων του στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη (παρεμβάσεις και εφαρμογή στην τάξη).
 • Είναι αδιάβλητο και συνοδεύεται από πιστοποίηση που οδηγεί σε θεσμοθετημένη μοριοδότηση για θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.
 • Είναι επιλέξιμο για άμεση ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που διενεργήθηκε από το Σύλλογο Επιμορφωτών σε επιμορφωμένους και πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς (μέγεθος δείγματος 734 άτομα), οι εκπαιδευτικοί αξιολογούν πολύ θετικά τη συγκεκριμένη επιμόρφωση. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανακοινώθηκαν στο 3ο Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Ημαθίας που πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα τον Απρίλιο του 2014 και δείχνουν την τεράστια αποδοχή που απολαμβάνει η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου από τους εκπαιδευτικούς  https://salnk.eduportal.gr/?p=1222 και https://salnk.eduportal.gr/?p=1198

 

Ακούγονται επιχειρήματα ότι η σχεδιαζόμενη επιμόρφωση τύπου Β1 για τα διαδραστικά συστήματα στοχεύει στην άμεση αξιοποίηση της υλικοτεχνικής υποδομής, απευθύνεται σε όλες τις ειδικότητες, είναι πιο σύντομη, κοστίζει λιγότερο και θα επιτρέψει την επιμόρφωση πολύ περισσότερων εκπαιδευτικών στο ίδιο διάστημα (σε σχέση με την επιμόρφωση Β΄ επιπέδου).

Από τη συσσωρευμένη εμπειρία που αποκτήσαμε ως επιμορφωτές όλα αυτά τα χρόνια θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής:

 • Επιμορφώσεις τέτοιας χρονικής διάρκειας και με τη συγκεκριμένη θεματολογία μόνο συμπληρωματικό χαρακτήρα μπορεί να έχουν.
  Έχουμε πρόσφατο παράδειγμα (αρχές 2012) την επιμόρφωση «πολλαπλασιαστών» στα διαδραστικά συστήματα η οποία κατέδειξε το γεγονός αυτό.

Οι εκπαιδευτικοί που θα λάβουν μια τέτοια επιμόρφωση, χωρίς το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο και τη βαθιά συνειδητοποίηση πως πρέπει ταυτόχρονα να αλλάξουν και τις μεθοδολογικές τους προσεγγίσεις εύκολα μπορεί να διολισθήσουν σε δασκαλοκεντρικού τύπου διδακτικές πρακτικές.

 • Η επιμόρφωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών δεν εξασφαλίζει και την άμεση αξιοποίηση των ψηφιακών βοηθημάτων, διότι η επιτυχής αξιοποίηση σχετίζεται με πολλές άλλες προϋποθέσεις άσχετες με την τεχνολογική υποδομή (ποιότητα παρεχόμενης εκπαίδευσης, κίνητρα εκπαιδευτικών, διαθεσιμότητα υποδομών, παιδαγωγική υποστήριξη μετά την επιμόρφωση κλπ.).

 

Ως Σύλλογος Επιμορφωτών για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε) προτείνουμε να προχωρήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ. με τη θετική εισήγηση των αρμόδιων φορέων (Ι.Ε.Π, Ι.Τ.Υ.Ε) αρχικά στη μη διακοπή του την τρέχουσα και την επόμενη επιμορφωτική περίοδο, στη συνέχεια στην ένταξη της επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ (2014-2020) και ταυτόχρονα να κινηθούν οι διαδικασίες επέκτασης της επιμόρφωσης σε όλες τις ειδικότητες εκπαιδευτικών.

Παράλληλα οι συνεργαζόμενοι φορείς του έργου να αναλάβουν αφενός την επικαιροποίηση και βελτίωση του προγράμματος σπουδών αφετέρου να μειωθούν οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις οποίες οφείλονται οι περισσότερες από τις καθυστερήσεις που ταλανίζουν εδώ και χρόνια το έργο.

Ο Σύλλογος Επιμορφωτών Σ.ΕΠ.-ΤΠΕ@Ε και τα μέλη του θα είναι πάντα στη διάθεση της πολιτείας για να συνδράμει με κάθε δυνατό τρόπο στο πολύ σημαντικό έργο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε.

Σας παρακαλούμε όμως να εξετάσετε με προσοχή τα επιχειρήματά μας.

 

 

   Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος                                                                                    Η Γενική Γραμματέας

 

Γιάννης Σαλονικίδης                                                        Παναγιώτα Παναγιωτοπούλου

Εάν συμφωνείτε με το παραπάνω κείμενο, παρακαλώ ψηφίστε τη διαμαρτυρία.

thumbup