Ασκήσεις με επίπεδα δυσκολίας στο HotPotatoes

Γενικά

Μερικές φορές θα θέλαμε να δημιουργήσουμε στο Hot Potatoes ασκήσεις με διαβαθμισμένα επίπεδα δυσκολίας. Για παράδειγμα να φτιάξουμε 2 ασκήσεις από τις οποίες η 1η είναι η ευκολότερη και η 2η η πιο δύσκολη. Οι μαθητές για να  ολοκληρώσουν και τις 2 ασκήσεις θα πρέπει κάθε φορά να συγκεντρώνουν μια συγκεκριμένη βαθμολογία – ας πούμε 75%. Εάν στην 1η άσκηση πιάσουν κάτω από 75% τότε αναγκάζονται να επαναλάβουν την άσκηση (μια παραλλαγή θα μπορούσε να τους οδηγήσει σε μια ακόμη πιο εύκολη άσκηση ή σε μια σελίδα θεωρίας, παραδειγμάτων, συμβουλών, οδηγιών…) και εάν ξεπεράσουν το 75% τότε μόνο μπορούν να συνεχίσουν στη 2η άσκηση κ.ο.κ.

Σημειώστε πως η δυνατότητα αυτή ισχύει για όλα τα επιμέρους προγράμματα του Hot Potatoes.

Παρακάτω δίνονται οι σχετικές οδηγίες (παράδειγμα στο τέλους του άρθρου).

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τι θα χρειαστείτε:

  • Μερικές ασκήσεις του Ηot Potatoes σε μορφή html (ιστοσελίδες) – Εάν θέλετε να βάλετε οδηγίες, συμβουλές κλπ. θα πρέπει να έχετε ετοιμάσει κι αυτές τις σελίδες.
  • Έναν επεξεργαστή κειμένου (όπως το Σημειωματάριο των Windows – OXI, το 👿 MSWORD!!!)
    [προτείνω τον επεξεργαστή κειμένου NotePad++]

Περισσότερα →