Οριζόντια αντιστοίχιση στο HotPotatoes

Γενικά

Εάν θέλουμε να φτιάξουμε ασκήσεις αντιστοίχισης στο Hot Potatoes χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα JMatch.  Με το JMatch φτιάχνουμε δύο ειδών αντιστοιχίσεις. Είτε  αντιστοίχιση με επιλογή από λίστα σωστών απαντήσεων είτε τύπου “Σύρε κι Άσε”. Και στις δύο περιπτώσεις τα σταθερά αντικείμενα βρίσκονται αριστερά ενώ τα άλλα στα δεξιά.

Και τι γίνεται στην περίπτωση που θέλουμε να έχουμε τα σταθερά αντικείμενα από πάνω ή κάτω!;

Αυτό γίνεται όχι όμως (τουλάχιστον όχι με εύκολο τρόπο) με το JMatch , όπως θα περίμενε κάποιος αλλά με το  JCloze.

Παρακάτω δίνονται οι σχετικές οδηγίες (παράδειγμα στο τέλους του άρθρου).

ΟΔΗΓΙΕΣ

Τι θα χρειαστείτε:

  • Μια άσκηση του Ηot Potatoes σε μορφή html (ιστοσελίδα)
  • Τίποτε άλλο 😉

Περισσότερα →